www.mirovka.net

Internet…Volání…Televize

Vážení klienti,
rádi bychom Vás upozornili na změnu Zákona č.23S/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, která s účinností od 1.1.2010 mění sazbu DPH ze stávajících 19%
na novou sazbu 20%. V této souvislosti se Vás dovolujeme požádat o provedení změny trvalých příkazů, kterými hradíte faktury naší společnosti, a to
s platností pro faktury vystavené od data 1.1.2010. Věnujte prosím pozornost uvedení správného variabilního symbolu ve tvaru rok zřízení služby a
číslo smlouvy, například smlouva číslo 123 z roku 2005 bude mít variabilní symbol 2005123.

Taktéž prosím zasílejte správnou částku.
Tu si snadno spočítáte vynásobením ceny služby bez DPH (uvedeno na smlouvě) x 1,2.

Děkujeme